Hier ziet u een overzicht van de laatste ontwikkelingen en het nieuws.

 • Verrekening van verliezen
  Verrekening van verliezen
  Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren. De verrekening van verliezen is niet onbeperkt in de tijd. Een verlies uit ...

  lees verder


 • KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband
  KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband
  De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief geringe omvang in bedrijfsmiddelen van een onderneming te stimuleren. Wan...

  lees verder


 • Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement
  Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement
  In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaardenreglement van de werkgever. In het arbeidsvoorwaardenreglement stond dat het ...

  lees verder


 • Asbestsanering monumentenpand
  Asbestsanering monumentenpand
  Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrekbaarheid is beperkt tot de ko...

  lees verder


 
Meer weten?
Henk Groot Lipman
Rene Derks
Rene van Hoogstraten